Letní tábor Damašek 2006

1. den
Uplynul rok a Zálesáci opět vyrážejí na letní tábor. Častokrát jsme mokli při odjezdech, ale zmoknout na kost již první den tábora, to je něco nevídaného. Mokrá varianta programu je již samozřejmě připravena. Cesta vlakem byl asi nejsvětlejší okamžik dne. Zde ještě byli všichni suší. Pěší cesta ze zastávky do tábora proběhla po kotníky ve vodě, nicméně alespoň déšť se pro tu chvíli zmírnil. Nyní je 1:25 druhého dne a z oblohy se nepřestávají hrnout provazy vody. Vzhlížíme ke středě, kdy dle předpovědí mají tyto monzunové deště ustat. Stany s novými celtami zajišťují všem suché prostředí a vytápěná jídelna slouží pro průběžné sušení promoklých dětí i s oděvy. Oproti loňským podmínkám je to pokrok. Po ubytování a svačině proběhly v hájence hry po oddílech, kdy se všichni mezi sebou lépe poznali. Druhým vrcholem dne (hned po cestě vlakem) byl buřtguláš k večeři. O půl desáté raději všichni zalehli, doufajíce, že vše zaspí a probudí se do slunečného letního dne. Noční hlídky pro neustávající déšť byly zrušeny.


2. den
Probouzíme se za bubnování dešťových kapek do stanových celt. Jsme však zálesáci a trocha vody nás nemůže rozhodit. Dopolední program je naplánovaný do chaty a doufáme, že odpoledne bude líp. Po snídani rozbíháme kolečko dovedností. Během šesti dopolední i každý oddíl vyzkouší šest různých dovedností – batikování, modelování z hlíny, výroba sádrových odlitků, výroba razítek, loutky a výroba lapače snů. Již po prvním kole zjišťujeme mezi dětmi spoustu skrytých talentů. Po obědě na chvíli přestává pršet a my se konečně můžeme pustit do celotáborové hry. Všichni jsme sem přijeli s posláním odhalit hvězdnou bránu a zjistit, co je za ní. Takhle nebezpečnou misi však mohou plnit jen ti nejschopnější příslušníci armády, a proto nejprve na všechny čekal vstupní test. Ten prověřil jejich inteligenci, smyslové vnímání i motoriku. Mohu hrdě prohlásit, že obstáli všichni. Někteří dokonce obdrželi ihned povýšení na hodnost svobodníka. Sotva stihla zem alespoň hrubě oschnout, přihnal se další liják. Hájenka se proto proměnila v centrum zábavy a hazardních her. Každý měl možnost při hrách, jejichž výsledek závisí jen na štěstí, vyhrát pro svůj oddíl nějaké body. Ti, jež opravdu riskovali, byli nakonec nejúspěšnější. Navečer se počasí opět umoudřilo a my mohli začít sbírat informace o hvězdné bráně. Po úporném přemýšlení se nakonec podařilo rozluštit šifru, která nás poslala nad tábor. Tam po úporném hledání Šrek narazil na něco, co připomínalo fragment hvězdné brány. Ihned jsme zahájili výkopové práce a večer byla hvězdná brána celá vykopána. Pak nadešel okamžik jejího zprovoznění. Těsně před večerkou se všichni sešli u hvězdné brány a ten nejodvážnější z nás se vypravil na její druhou stranu prozkoumat situaci. Nyní netrpělivě čekáme na jeho návrat…

3. den
Dopoledne proběhlo kolečko dovedností. Po obědě, protože počasí je k nám již milostivější, jsme se pohybovali jen venku. Stále čekáme na návrat našeho průzkumníka z hvězdné brány. Nejlépe bude, vyrazit mu naproti. S potřebným kódem pro vstup do brány a následný přesun jsme stanuli před ovládacím panelem. Přenesli jsme se na planetu Abydos. Místní obyvatelé však neovládali artikulovanou řeč. Předali nám zprávu, kterou bylo třeba rozluštit. Dozvěděli jsme se, že tato civilizace sem byla zavlečena ze starého Egypta a její lidé zde byli zotročeni. Je na nás jim pomoci. Abydosané nám ukázali místo, kde jsme shromáždili kódy, pro cestování hvězdnou branou. V tu chvíli pro nás byl nejdůležitější kód pro cestu zpět na Zemi. Ale z rozluštěné zprávy již také víme, že záchranou pro Abydosany jsou Antikové. Za nimi se budeme muset vydat na planetu PX34/461...

4. den
Po včerejší náročné cestě na planetu Abydos nás dnes čeká zasloužený odpočinek v podobě výletu. Z oblohy se na nás navíc konečně usmívá sluníčko. Nemůžu mluvit za ostatní, ale 1. a 3. oddíl vyrazili společně po trase Pustá Rybná, Lucký vrch, Borová, Damašek. To vím, tam jsem šel. Kousek za osadou Dědek jsme potkali 4., 5. a 6. oddíl, kteří šli naši trasu v opačném směru. Příjemně znaveni jsme se všichni sešli těsně před večeří opět v táboře. Po večeři jsme se sesedli u prvního táborového ohně. Slavnostní zapálení bylo svěřeno nejmladším členům z každého oddílu. A pak až do večerky hráli písničky na přání Čuban s Petrou.

5. den
Dopoledne jsme pokračovali v kolečku dovedností a po obědě nás čekala další výprava do hvězdné brány. Naše cesta směřovala na planetu PX34/461. Zde žijí Antikové, které si také podrobili Goaoldi. Bylo nejprve třeba z osmi sloupů vyčíst historii Antiků a připomenout jim ji. Jen spojení více národů může přemoci vládu Goaoldů, a tak jsme s Antiky uzavřeli koalici. Toto všichni stvrdili svým podpisem na pergamen. Pobyt na planetě nám značně znepříjemňovali Jaffové. Po návratu na Zemi zpět do tábora jsme líbali papír. Zkoušeli jsme totiž novou metodu odhalování pachatele podle otisku rtů. Místem nejčastějších setkání a vedení dlouhých debat je táborová latrína (zde si jsou totiž všichni rovni). Sehráli jsme tak hru s totožným názvem. Zde však nešlo o debaty. Úkolem všech bylo přenést co nejvíc lístečků z latríny k latringirl. Tomuto se snažily zabránit průjmy, které pobíhaly po lese a obírali lapené nešťastníky o životy v podobě roliček toaletního papíru. Kladnou roli zde hrála zácpa. Tu si ale naopak bylo potřeba vyhledat. U ní bylo možné doplnit si ztracené životy. Po večeři jsme se vydali do lesa. Přiletěli za námi hvězdnou bránou Noxové s prosbou, zda pro ně přineseme oheň, aby získali zpět svoji sílu. Tak se budou moci postavit Goaoldům. Vydali jsme se proto pro oheň k Pyroluzitům. Došlo k drobné kolizi při komunikaci (jejich řeč připomíná rapujícího kojence), ale pomocí posunků se podařilo vysvětlit celou situaci a Pyroluzité nám pak oheň ochotně poskytli.

6. den
Díky včerejší večerní hře byl dnes budíček o půl hodiny posunut, čehož si mnozí vůbec nevážili. Dopoledne tradičně vyplnilo kolečko dovedností. Po obědě jsme se vydali na planetu Azgardů pro kladivo, které nám pomůže v boji proti Goaoldům. Území však bylo bedlivě střeženo Jaffy. Svedli jsme urputný a velmi taktický souboj a nakonec jsme zvítězili. Mnozí z nás však byli zraněni a bylo třeba je zpět k bráně přenést.

7. den
Je neděle a všichni se těší na příjezd rodičů. Buchty, řízky, ovoce, sladkosti a jiné pochutiny přijdou vhod. Ranní úklid byl o poznání preciznější než obvykle a pak následovalo předposlední kolečko dovedností. Po obědě se začali trousit první rodiče a proudili táborem až do páté hodiny. Nám vedoucím nikdo nepřijel, tak jsme si krátili odpoledne volejbalem. Po návštěvách jsme se proměnili ve vagónky a mašinky a vozili za úplatu různé suroviny. Zde docházelo ke spolupráci i mezioddílové. Večer byl odlehčen tanečním maratonem. Celý tábor svorně skákal v rytmech různých tanečních stylů od polky až po techno. Nejschopnějším párem byli Léňa s Havrym. Před večerkou se ještě promítla první polovina filmu Hvězdná brána.

8. den
Po ranním nástupu jsme dokončili poslední kolečko dovedností a hned po obědě jsme se vydali opět na další výpravu hvězdnou bránou. Bylo to neplánované, ale nezbytné. Vedoucí oddílů byli uneseni Onessem z planety Omo. Pohyb a hledání na této planetě byly ztíženy faktem, že vzduch zde byl zaměněn s vodou. Všechny se nakonec podařilo zachránit. Další soutěží celotáborovky byli Plyšoví medvídci. Sbírali jsme jednotlivé tělní části v různých barvách. Barvy samozřejmě byly odlišně bodově hodnoceny. Nejlacinější byl Rybenský strakáč a k nejdražším úlovkům patřil Azurit, Albín či Růžovoučký méďánek. Po svačině následovala běhací hra Člověče nezlob se. Místo posunu po políčkách se obíhaly okruhy a kluzký travní povrch často zapříčiňoval komické pády. Večer trochu sprchlo, a tak jsme se po večeři uchýlili zpět do jídelny a hráli bingo.

9. den
Dnešní den jsme zahájili Olympijskými hrami. Šest oddílů se ve dvou skupinách střetlo ve vybíjené a ve fotbale. V polovině zápolení nás dešťová přeháňka zahnala zahrát pár her do jídelny, ale odpoledne jsme vše stihli dohrát a před večeří již byli známi vítězové finálových zápasů. Všechny naprosto převálcoval třetí oddíl, který kraloval vybíjené i fotbalu. Ještě před zakončením olympiády jsme se stihli vypravit za dalším dobrodružstvím hvězdnou bránou. Podařilo se nám získat do aliance další společníky. Zachránili jsme národ Furlingů. Podařilo se nám před Jaffy přemístit do bezpečí veškeré genetické informace místních obyvatel. Večer jsme dokoukali druhou část filmu Hvězdná brána. Takže teď už jsou opravdu všichni v obraze, oč v celotáborovce jde.

10. den
Tak konečně to tu vypadá jako na správném letním táboře. Teplo, sucho, slunečno. Proto jsme dnes vyrazili na druhý celodenní výlet. Většina oddílů směřovala ke Čtyřem palicím a na Křižánky. Jen první a třetí oddíl šly proti proudu a vyjely vlakem do Skutče k zatopeným lomům. Večer po návratu došlo na celoplošnou hygienu, která se nevyhnula nikomu. Sprchou prošli opravdu všichni.

11. den
Po včerejším výletu nás dnes čekal další. Tentokrát ale hvězdnou branou na planetu Furlingů. Zde se vyskytuje vzácný kámen Dorisonit, kterým lze léčit zranění způsobená Jaffy. I tato planeta je Jaffy ovládána a původní obyvatelé tvoří jen neopatrnou menšinu. Jejich vůdce nám přislíbil Dorisonit prodat. Nemaje místní měnu, jali jsme se směňovat Nakadach, kterého je všude dost, za „jejich penízky“. Jsou to podvodní obchodníci, ale kámen jsme nakonec získali. Po obědě jsme vyrazili schladit od sluníčka rozpálená těla do Rybné na koupaliště a pak jsme zahráli pro oddych živou dámu a maxidomino. Večerní čas vyplnil táborák. Loučí se s námi totiž někteří členové 7. oddílu, kteří zítra odjíždějí na táborovou školu. Těsně před večerkou byl náš tábor přepaden skupinou Goaoldů, kteří ukradli vlajky všech oddílů. Takovou potupu jsme si nemohli nechat líbit a vypravili jsme se ještě ten večer do hvězdné brány získat vlajky zpět. Luminiscenci nám propůjčili kouzlo neviditelnosti a my jsme tak Goaoldy přelstili a vlajky byly zachráněny.

12. den
Celé dopoledne bylo věnováno skalnímu golfu. Oddíly vyrážely postupně na trasu dlouhou cca 5 km a štafetovým způsobem odpalovali míček. Narazili celkem na 7 jamek, kde se sčítaly údery do dosažení jamky. Dotknout se míčku rukou bylo zapovězeno, a tak často nastávaly složité situace při navracení míčku z nejrůznějších zapadlých koutů zpět na trasu. Nemaje golfových míčků, použili jsme pingpongové a není se čemu divit, že všichni dohrávali se šiškou. Po obědě proběhl malý táborový Turistický závod mládeže. Zde každý mohl prezentovat své zálesácké schopnosti, které během tábora nabyl. Večerní program vyplnilo Rexeso. Pro nekázeň zúčastněných však bylo přerušeno a v devět se pískala večerka.

13. den
Nadešel velký den zakončení CTH. Pro dopolední rozjezd jsme hráli Maršála a špióna. Zde ještě bylo možné získat poslední body a vylepšit si tak startovní pozici pro závěrečnou etapu. Na odpolední nástup dorazili čtyři zástupci Aliance s prosbou o pomoc. Země již zůstala jedinou Goaoldy neobsazenou planetou a jen včasný útok proti nim nás může zachránit. Vyráželi jsme tak postupně hvězdnou branou na všechny obsazené planety a sváděli zde boje s goaoldskou přesilou. Nejlepšími a nejrychlejšími bojovníky se nakonec stal pátý oddíl, který jako první osvobodil všechny planety. Celý den a také tábor zakončil večer táborák.

14.den
Dnešní ráno bylo velice ospalé. Vstávalo se pomalu, dnes již nešlo o body, čekal nás pouze velký úklid. Každý oddíl dostal přidělen určitý úsek tábora, který měl uvést do původního stavu. Samozřejmostí bylo nejprve po sobě uklidit ve stanech. Hned po snídani tak byl v táboře shon, všude spousta věcí, mezi nimi posedávali ti nejmenší. Před polednem dojela avie pro bágly a pro materiál. Vše jsme stihli a po obědě jsme pohodovým tempem vyrazili do Pusté Kamenice na vlak. Tak takhle nějak vypadal náš letošní tábor. Více možná napoví fotky, ještě více by pověděli všichni zúčastnění, ale nejlepší bude vyrazit příští rok s námi...

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.