Tipy na výlety - Svratouch

Tipy na výlet

Čtyři Palice (Přírodní rezervace)

Přírodní rezervaci Čtyři palice najdeme východním směrem od obce Křižánky a je součástí CHKO Žďárské vrchy. Tato oblast byla v roce 1990 vyhlášena přírodní rezervací, zaujímá rozlohu 7,36 ha a je v nadmořské výšce 628 - 732 m. Čtyřpaličatá skála dosahuje délky 50 m, výšky stěny až 33 m a podle puklin jsou na jejím vrcholu zformovány čtyři výrazné bloky - lidově nazývané “palice”. Na temeni stěn jsou vytvořeny tzv. skalní mísy. Pod skalami je rozsáhlý balvanový proud. Skalní útvary lze obejít ze všech stran, je možné vystoupat i na vrchol Čtyřpaličaté skály. Z vrcholu je dobrý rozhled po okolí. Do oblasti přírodní rezervace vede modrá, žlutá a zelené turistická značka. Zdejší skály jsou rovněž využívány horolezci jako cvičné stěny. 

Zobrazit mapu

 

Devět skal (Přírodní památka)

Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 836 m n. m. s pásmem vrcholových skal, chráněný přírodní výtvor s omezenou horolezeckou činností. Jeho název je odvozen od devíti skalních útvarů roztroušených v okruhu 1 kilometru. Z návršního mohutného skalního bloku, na nějž lze snadno vystoupat, je pěkný výhled. Při dobré viditelnosti lze spatřit Králický Sněžník nebo Krkonoše. Je přírodní památkou vyhlášenou v roce 1976.

Zobrazit mapuRybenské perničky (Přírodní památka)

Skalní útvar v lesním komplexu. Leží v nadmořské výšce 748 m. V roce 1980 byl vyhlášen přírodní památkou (7,3 ha). Skalní útvary jsou tvořeny dvěma oddělenými skalními bloky s výškou stěn 16 a 18 metrů. Na vrcholové plošině východního z nich byla zvětráváním po vodorovné puklině vytvořena výrazná lavice, na níž jsou vytvořeny tři skalní mísy, z nichž největší má průměr až 60 cm a hloubku 20 cm. Skalním mísám, lidově "perničkám", byl dříve připisován umělý původ a kultovní funkce. Pod skalami jsou odlámané suťové haldy. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn.

Zobrazit mapu

 

Kameničky (Obec)

Nejstarší zprávy o obci Kameničky pocházejí ze 14. století. Původně gotický kostel je datován před rok 1350, nejzachovalejšími stavbami širšího okolí jsou zde Zdražilova usedlost a památkově chráněný statek u Brázdů a dům čp. 97. Obec vešla do podvědomí národa jako "Slavíčkovy Kameničky" - obraz krajiny kolem roku 1904. Antonín Slavíček na mnoha obrazech spodobil krásu Vysočiny. Mezi nejznámější patří U nás v Kameničkách, Volákův kopec, a další.

Zobrazit mapu

Milovské perničky (Přírodní památka)

Skalnatý vrch 757 m n. m., chráněný přírodní výtvor, na vrcholu prohlubně zvané perničky, místo krásného výhledu, cvičné horolezecké cesty. Přírodní památka (10,4 ha), skalní mísy o průměru až 87 cm a hloubce až 30 cm.

Zobrazit mapu

 

Karlštejn (Zámek)

Při kapli sv. Jiljí začal v r. 1776 Filip Kinský stavět rokokovýlovecký zámek, pobýval zde poprvé až v r. 1787. Kolem tohoto data se také buduje zámecká obora. V r. 1823 koupil zámek Karel Alexandr Thurn-Taxis, zrušil oboru a v zápětí přeměnil zámeček v myslivnu. Tomuto účelu objekt sloužil až do 40. let minulého století. Dnes je využíván pro rekreaci.

Zobrazit mapu

 

 

Dráteničky (Přírodní památka)

Skalní útvar na okraji lesa asi 200 m severozápadně od obce Blatiny. Skála s nepravými jeskyněmi v nadmořské výšce 775 m n. m. Chráněný přírodní útvar s povolenou cvičnou horolezeckou činností. Hřeben je asi 200 m dlouhý a je na něm několik věží. Nejvyšší je Sokolí věž vysoká 35 m.

Zobrazit mapu

 

Zkamenělý zámek (Přírodní památka)

Skalní útvar V okolí skal jsou patrné zbytky valů a příkopů středověkého opevnění. Archeologické nálezy svědčí o přechodném využívání skal k úkrytu i v pozdějších dobách.

Zobrazit mapu


  

Malínská skála (Přírodní památka)

Zalesněný vrch v nadmořské výšce 812 m n. m. s vrcholovou skupinou skal Přírodní památkou (5,8 ha) byl vyhlášen v roce 1976.

Zobrazit mapu

 

 

 

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.