Tipy na výlety - Brlenka

Tipy na výlet

K pramenům řeky Svitavy

Naučná stezka k pramenům řeky Svitavy se nachází na severozápadním okraji města. Prochází atraktivní a hojně navštěvovanou rekreační oblastí kolem dvou největších svitavských rybníků – Rosničky a Dolního rybníka. Návštěvníci stezky se mohou seznámit s biologií, ekologií i historií svitavských rybníků, nahlédnout do života lesů a poznat oblast, kde pramení řeka Svitava.

Litomyšl

Královské město Litomyšl leží 18km od Svitav směrem na Pardubice. Dominantou města je renesanční zámek, který patří do světového dědictví UNESCO. Navíc s Litomyšlí je neodmyslitelně spjato jméno Bedřicha Smetany, který se zde narodil. Rozlehlé náměstí leži v centru města, odkud se dostanete i ke klášterním zahradám. Více info na stránkách www.litomysl.cz

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774-1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu.

Svitavy

Po prvním známém požáru města roku 1590 získalo jádro města neopakovatelnou kamennou podobu v duchu renesance. O století později již převládlo baroko s bohatě zdobenými fasádami domů, což vyvrcholilo po roce 1781 dokonalou přestavbou celého náměstí. V 19. století stavební práce pokračovaly v nezměněné intenzitě, a proto se městská památková zóna stala učebnicí architektury. Vedle sebe jsou zastoupeny snad všechny známé slohy – gotika, renesance, baroko, klasicismus, slohy historizující, novorenesance, secesní prvky až po výstavbu z let budování socialismu. V letech 1993 - 1994 proběhla náročná a úspěšná rekonstrukce, díky níž náměstí  patří k turisticky atraktivním destinacím města. Více info na www.svitavy.cz

Toulovcovy maštale

Tento chráněný přírodní výtvor je tvořen pískovcovými skalními útvary mořského původu a je součástí přírodní rezervace Maštale o rozloze 1083,6 ha, která se nachází v oblasti Východních Čech. Pro toto území je charakteristické hluboké zaříznutí rokle a bizarní útvary skal, které byly pojmenovány podle toho, co lidem připomínaly (Kolumbovo vejce, Pancéřová loď aj.). Největší geomorfologickou hodnotu mají tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. V přírodní rezervaci je Toulovcovy maštale se vyskytují vzácné druhy živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).

 
 

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.