Historie

1991
1. září zakládají David Šimek, Ondra Komůrka, Michal Dědič a Lenka Novotná TOM 6313 Zálesáci Svitavy s družinovým oddílem Poštolky. 13. září proběhla první oddílová schůzka a v říjnu pak první oddílová akce v Dolní Lhotě u Svojanova.

1993
Začíná spolupráce se svitavským DDM, oddíl vyjíždí na první víkendovou akci – Memoriál Oldy Leischnera na Svratouchu. V létě účast na táboře DDM Svratouch. Vzniká další družinový oddíl s názvem Bobři pod vedením Lenky Novotné.

1994
První LT uspořádaný samostatně na vlastní pěst na skautské základně Trpík. Michal Dědič spolu s Pavlem Šmerdou zakládají oddíl Lišáci. V říjnu vyrážíme poprvé do zahraničí – jednodenní zájezd do Vídně s DDM. Účast na Pohádkovém lese v Blansku.

1995
V září vznikají dva nové oddíly – Myšky (pod vedením střídavé sestavy Petry Chlupové, Lenky Bolckové, Martina Křečka a Pavly Gregarové) a Trosečníci (pod vedením Eriky Müllerové, Andreji Pavlíkové a Kamily Pešlové). Letní tábor znovu na Trpíku s dvojnásobnou účastí než předchozí rok. Po vzoru blanenského Pohádkového lesa pořádáme na začátku října první ročník obdobné akce u svitavského rybníka Rosnička. Koncem října začíná rekonstrukce klubovny a přístavba podkroví.

1996
Obnovujeme tradici turistického pochodu ve Svitavách a pořádáme v květnu 1. ročník dálkového pochodu Za zdravím kolem Svitav. V létě začíná spolupráce s Dětskými domovy v Poličce a Moravské Třebové. Letní tábor na Kutříně, hlavním vedoucím tábora David Šimek. Zaniká oddíl Lišáci. V září vzniká oddíl Vetřelci pod vedením Romany Halamkové a Markéty Vaškové. O podzimních prázdninách vyjíždíme na srub Brlenka u Čisté.

1997
V březnu vzniká horolezecký kroužek Climb club pod vedením Jardy Haise, Michala Dědiče, Karla Halamky a Pavla Šmerdy. Zaniká oddíl Bobři a Myšky. V červenci pořádáme první putovní tábor po vlastech českých s názvem Expedice Bohemian Paradise. Povodeň nám vyplavila tábor na Javorku, polovinu jsme prožili v prostorách obecní hasičské zbrojnice. V září získáváme díky paní Neznajové do dlouhodobého pronájmu srub na Brlence a hned začínají opravy. Vzniká oddíl Jestřábi pod vedením Pavla Dědiče a Honzy Čermáka. Vytváří se organizační tým pochodu Pohádkový les.

1998
Probíhají intenzívní opravy srubu Brlenka. V červenci pořádáme na Brlence první táborovou školičku pro děti do 10 let, hlavním vedoucím tábora je Ondra Komůrka. Putovní tábor Adršpachem, letní tábor na Kvíčalce u Mor. Třebové.

1999
Zaniká oddíl Trosečníci. Probíhají další pracovní brigády na Brlence. Oddíl Poštolky se přestává scházet na pravidelných schůzkách (z důvodu pokročilého věku členů) a stává se z něj výkonný orgán a hlavní síla TOM Zálesáci. Vedení oddílu Vetřelci přejímá Bára Báčová. V léťe dva putovní tábory – Jizerské hory a první zahraniční puťák – Orava. Na podzim pak ještě putování po vinařských stezkách na Pálavě. Letní tábor na Vranicích, táborová školička na Brlence. V září vzniká oddíl Indiáni pod vedením Dana Veselého, Mirka Sojky a Michala Kubíčka a zároveň vzniká oddíl Káňata pod vedením Ondry Komůrky a Andreji Pavlíkové.

2000
Na jaře získáváme do pronájmu objekt LČR – starou hájenku na Milovech a na podzim začínají první úpravy. Jarní putovní tábor o velikonočních prázdninách do Labských pískovců. Potřebujeme vlastní oddílové auto, ale chybí peníze, a tak pořádáme v rámci okresu pro jednu agenturu několik dětských dnů. Pořizujeme první oddílový vůz – Mazda 323. Letní tábor znovu ve Vranicích a táborová školička na Brlence. Putovní tábor Nízké Tatry. Vzniká oddíl Orlíci pod vedením Davida Šimka a Pavly Markové. Ustupujeme výstavbě sportovní haly a naše klubovna se stěhuje na jeřábu z areálu Střelnice přes plot na pozemek MŠ na Pražské. Ke konci roku se zapojujeme do dobročinné sbírky Kameny, pořádané o.s. Máme otevřeno?

2001
Mazda víc stála v servisu, jak sloužila oddílu, a tak je asijský vůz vyměněn za českou klasiku a jistotu – škodu 105 (rychle se ujímá pojmenování Zelený drak). Jarní puťák do Orlických hor měl za cíl průzkum tábořiště ve Slatině nad Zdobnicí, kde pak proběhl velký letní tábor. Začínáme spolupracovat se svitavskými mateřskými školami a připravujeme pro ně dětské dny. Táborová školička se uskutečnila na pionýrské základně na Ostrém Kameni. Letní putovní tábor opět na Slovensko, tentokrát Slovenský kras a podzimní puťák do Hostýnských vrchů. Do oddílu Indiáni přichází Ondra Bock.

2002
Spolupořádáme krajské kolo Porty a tím vzniká spolupráce se Střediskem kulturních služeb. Podílíme se na oslavách 10tiletého výročí VZP a pořádáme akci pod názvem Harry Potter. Letní tábor znovu ve Slatině, školička na Ostrém Kameni. Putovní tábor do Slovenského ráje. Zaniká oddíl Vetřelci a Bára Báčová spolu s Pavlou Kadlecovou zakládají nový oddíl Sluníčka. Vzniká oddíl Kulíšci pod vedením Leony Veselé, Zuzky Komůrkové a Petry Lelkové

2003
První vytvořené oddílového webové stránky. Z důvodu vysoké prodejní ceny opouštíme hájenku na Milovech a v jednání je jiná stará hájenka – na Svratouchu. Letní tábor na pionýrské základně na Damašku.

2004
Oddíl se stává majitelem Tučkovy hájenky u Svratouchu a ihned se ujímá pracovní označení „Ruina“ Poslední školní den pořádáme pro všechny školáky na svitavském náměstí Poslední zvonění. Letní tábor na Damašku. Z oddílu Sluníčka odchází Bára Báčová, nahrazují ji Míša Uchytilová a Tomáš Vendlig a zároveň dochází k přejmenování na Ostříže.

2005
Opravy, úpravy a přestavby na Ruině jsou v plném proudu, hájenka dostala novou střechu. Zprovozněny nové webové stránky oddílu www.zalesaci.net. Zaniká oddíl Kulíšci. Letní tábor na Větrníku u České Skalice, žezlo hlavního vedoucího tábora přebírá Pavel Dědič. Po tříleté pauze vzkříšení táborové školičky a návrat na Ostrý kámen.

2006
Hned začátkem roku jsme pořadateli celostátního sněmu Asociace turistických oddílů mládeže. Ve velkém se provádějí úpravy na chatě Svratouch (Ruina). Oddíl pořádá nultý ročních folkového festivalu Svitavské pískoviště, který diváckou účastí však připomínal spíše soukromou akci oddílu. Táborová školička na Ostrém Kameni, letní tábor na Damašku.  V září Marta Kodytková, Shrek, Káťa Benešová a Robin Müller zakládají oddíl Kondoříci.

2007
Oddíl Orlíci končí svou činnost a na podzim David Šimek zakládá spolu s Lukášem Dvořákem nový oddíl Sokolíci. Na Svratouchu je již přivedena elektřina a byla vyvrtána studna. V bývalé stáji již stojí koupelny a místo kurníku jsou vybudované záchody. Oddíl pořádá první ročník folkového festivalu Svitavské pískoviště. Návštěvnost roste geometrickou řadou. Táborová školička opět na Ostrém Kameni, velký tábor na Damašku. Svoji pravidelnou činnost končí oddíl Indiáni, Jestřábi a Ostříži. Do vedení oddílu Káňata se zapojuje Jára Deák.

2008
Na začátku července historicky první táborový turnus na naší nově zrekonstruované základně na Svratouchu – týdenní Letní táborová školička, žezlo hlavního vedoucího školičky přebírá Dan Veselý. Po nás následují na Svratouchu další táborníci, někteří si hned rezervují termín na další rok. Letní tábor již tradičně na Damašku. Velice úspěšný pohádkový les. Začínají přípravy na 1. zálesácký ples. V Káňatech střídá Ondru Komůrku Pavel Dědič. Káťa Benešová a Robin Müller opouštějí Kondoříky.

2009
Probíhá 1. zálesácký ples, který má obrovský úspěch. Příští rok bude maškarní. Budujeme plot na Svratouchu. Letní tábor ve Slatině nad Zdobnicí, táborová školička na Svratouchu. S mateřským centrem Krůček pořádáme první tábor pro rodiče s dětmi ve Sloupu.

2010
Velký úspěch s přeměnou zálesáckého plesu z klasického na maškarní. Místo dětských dnů pro jednotlivé mateřské školky jsme ve spojení s dalšími neziskovými organizacemi tentokrát uspořádali dětský den pro širokou svitavskou veřejnost v městském parku. Letní tábor na Damašku, táborová školička již zdomácněla na Svratouchu. Tábor rodičů s dětmi proběhl v Karlově v Jeseníkách. Do oddílu Kondoříci se ke Shrekovi a Martě přidává Katka Mašlánová.

2011
3. zálesácký ples proběhl opět jako maškarní, tentokrát však již tematicky, a to ve stylu 80-tých let. Řízení a otěže celého svitavského turistického oddílu pouští z důvodu pracovní vytíženosti David Šimek a novým hlavním vedoucím se stává Pavel Dědič, oddílovým hospodářem pak Michal Kubíček. Opakuje se úspěšný projekt dětského dne v městském parku. Putovní tábor Českým Krasem. Letní tábor na Damašku, táborová školička opět v domácím prostředí základny na Svratouchu. Do oddílu Káňata přichází místo Pavla Dědiče  Katka Hutáková. David Šimek opouští i Sokolíky a nahrazuje jej Michal Malý. Celkový dojem z Pohádkového lesa trochu pokazilo špatné počasí. Srub na Brlence se dočkal po letech menší pozornosti a dostal konečně novou střechu.

2012
Zálesácký maškarní ples se začíná řadit mezi oblíbené společenské akce začátku roku ve Svitavách. Tomu letošnímu vládla 60-tá léta a hnutí Hippies.

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.