Historie

1991
1. září zakládají David Šimek, Ondra Komůrka, Michal Dědič a Lenka Novotná TOM 6313 Zálesáci Svitavy s družinovým oddílem Poštolky. 13. září proběhla první oddílová schůzka a v říjnu pak první oddílová akce v Dolní Lhotě u Svojanova.

1993
Začíná spolupráce se svitavským DDM, oddíl vyjíždí na první víkendovou akci – Memoriál Oldy Leischnera na Svratouchu. V létě účast na táboře DDM Svratouch. Vzniká další družinový oddíl s názvem Bobři pod vedením Lenky Novotné.

1994
První LT uspořádaný samostatně na vlastní pěst na skautské základně Trpík. Michal Dědič spolu s Pavlem Šmerdou zakládají oddíl Lišáci. V říjnu vyrážíme poprvé do zahraničí – jednodenní zájezd do Vídně s DDM. Účast na Pohádkovém lese v Blansku.

1995
V září vznikají dva nové oddíly – Myšky (pod vedením střídavé sestavy Petry Chlupové, Lenky Bolckové, Martina Křečka a Pavly Gregarové) a Trosečníci (pod vedením Eriky Müllerové, Andreji Pavlíkové a Kamily Pešlové). Letní tábor znovu na Trpíku s dvojnásobnou účastí než předchozí rok. Po vzoru blanenského Pohádkového lesa pořádáme na začátku října první ročník obdobné akce u svitavského rybníka Rosnička. Koncem října začíná rekonstrukce klubovny a přístavba podkroví.

1996
Obnovujeme tradici turistického pochodu ve Svitavách a pořádáme v květnu 1. ročník dálkového pochodu Za zdravím kolem Svitav. V létě začíná spolupráce s Dětskými domovy v Poličce a Moravské Třebové. Letní tábor na Kutříně, hlavním vedoucím tábora David Šimek. Zaniká oddíl Lišáci. V září vzniká oddíl Vetřelci pod vedením Romany Halamkové a Markéty Vaškové. O podzimních prázdninách vyjíždíme na srub Brlenka u Čisté.

1997
V březnu vzniká horolezecký kroužek Climb club pod vedením Jardy Haise, Michala Dědiče, Karla Halamky a Pavla Šmerdy. Zaniká oddíl Bobři a Myšky. V červenci pořádáme první putovní tábor po vlastech českých s názvem Expedice Bohemian Paradise. Povodeň nám vyplavila tábor na Javorku, polovinu jsme prožili v prostorách obecní hasičské zbrojnice. V září získáváme díky paní Neznajové do dlouhodobého pronájmu srub na Brlence a hned začínají opravy. Vzniká oddíl Jestřábi pod vedením Pavla Dědiče a Honzy Čermáka. Vytváří se organizační tým pochodu Pohádkový les.

1998
Probíhají intenzívní opravy srubu Brlenka. V červenci pořádáme na Brlence první táborovou školičku pro děti do 10 let, hlavním vedoucím tábora je Ondra Komůrka. Putovní tábor Adršpachem, letní tábor na Kvíčalce u Mor. Třebové.

1999
Zaniká oddíl Trosečníci. Probíhají další pracovní brigády na Brlence. Oddíl Poštolky se přestává scházet na pravidelných schůzkách (z důvodu pokročilého věku členů) a stává se z něj výkonný orgán a hlavní síla TOM Zálesáci. Vedení oddílu Vetřelci přejímá Bára Báčová. V léťe dva putovní tábory – Jizerské hory a první zahraniční puťák – Orava. Na podzim pak ještě putování po vinařských stezkách na Pálavě. Letní tábor na Vranicích, táborová školička na Brlence. V září vzniká oddíl Indiáni pod vedením Dana Veselého, Mirka Sojky a Michala Kubíčka a zároveň vzniká oddíl Káňata pod vedením Ondry Komůrky a Andreji Pavlíkové.

2000
Na jaře získáváme do pronájmu objekt LČR – starou hájenku na Milovech a na podzim začínají první úpravy. Jarní putovní tábor o velikonočních prázdninách do Labských pískovců. Potřebujeme vlastní oddílové auto, ale chybí peníze, a tak pořádáme v rámci okresu pro jednu agenturu několik dětských dnů. Pořizujeme první oddílový vůz – Mazda 323. Letní tábor znovu ve Vranicích a táborová školička na Brlence. Putovní tábor Nízké Tatry. Vzniká oddíl Orlíci pod vedením Davida Šimka a Pavly Markové. Ustupujeme výstavbě sportovní haly a naše klubovna se stěhuje na jeřábu z areálu Střelnice přes plot na pozemek MŠ na Pražské. Ke konci roku se zapojujeme do dobročinné sbírky Kameny, pořádané o.s. Máme otevřeno?

2001
Mazda víc stála v servisu, jak sloužila oddílu, a tak je asijský vůz vyměněn za českou klasiku a jistotu – škodu 105 (rychle se ujímá pojmenování Zelený drak). Jarní puťák do Orlických hor měl za cíl průzkum tábořiště ve Slatině nad Zdobnicí, kde pak proběhl velký letní tábor. Začínáme spolupracovat se svitavskými mateřskými školami a připravujeme pro ně dětské dny. Táborová školička se uskutečnila na pionýrské základně na Ostrém Kameni. Letní putovní tábor opět na Slovensko, tentokrát Slovenský kras a podzimní puťák do Hostýnských vrchů. Do oddílu Indiáni přichází Ondra Bock.

2002
Spolupořádáme krajské kolo Porty a tím vzniká spolupráce se Střediskem kulturních služeb. Podílíme se na oslavách 10tiletého výročí VZP a pořádáme akci pod názvem Harry Potter. Letní tábor znovu ve Slatině, školička na Ostrém Kameni. Putovní tábor do Slovenského ráje. Zaniká oddíl Vetřelci a Bára Báčová spolu s Pavlou Kadlecovou zakládají nový oddíl Sluníčka. Vzniká oddíl Kulíšci pod vedením Leony Veselé, Zuzky Komůrkové a Petry Lelkové

2003
První vytvořené oddílového webové stránky. Z důvodu vysoké prodejní ceny opouštíme hájenku na Milovech a v jednání je jiná stará hájenka – na Svratouchu. Letní tábor na pionýrské základně na Damašku.

2004
Oddíl se stává majitelem Tučkovy hájenky u Svratouchu a ihned se ujímá pracovní označení „Ruina“ Poslední školní den pořádáme pro všechny školáky na svitavském náměstí Poslední zvonění. Letní tábor na Damašku. Z oddílu Sluníčka odchází Bára Báčová, nahrazují ji Míša Uchytilová a Tomáš Vendlig a zároveň dochází k přejmenování na Ostříže.

2005
Opravy, úpravy a přestavby na Ruině jsou v plném proudu, hájenka dostala novou střechu. Zprovozněny nové webové stránky oddílu www.zalesaci.net. Zaniká oddíl Kulíšci. Letní tábor na Větrníku u České Skalice, žezlo hlavního vedoucího tábora přebírá Pavel Dědič. Po tříleté pauze vzkříšení táborové školičky a návrat na Ostrý kámen.

2006
Hned začátkem roku jsme pořadateli celostátního sněmu Asociace turistických oddílů mládeže. Ve velkém se provádějí úpravy na chatě Svratouch (Ruina). Oddíl pořádá nultý ročních folkového festivalu Svitavské pískoviště, který diváckou účastí však připomínal spíše soukromou akci oddílu. Táborová školička na Ostrém Kameni, letní tábor na Damašku.  V září Marta Kodytková, Shrek, Káťa Benešová a Robin Müller zakládají oddíl Kondoříci.

2007
Oddíl Orlíci končí svou činnost a na podzim David Šimek zakládá spolu s Lukášem Dvořákem nový oddíl Sokolíci. Na Svratouchu je již přivedena elektřina a byla vyvrtána studna. V bývalé stáji již stojí koupelny a místo kurníku jsou vybudované záchody. Oddíl pořádá první ročník folkového festivalu Svitavské pískoviště. Návštěvnost roste geometrickou řadou. Táborová školička opět na Ostrém Kameni, velký tábor na Damašku. Svoji pravidelnou činnost končí oddíl Indiáni, Jestřábi a Ostříži. Do vedení oddílu Káňata se zapojuje Jára Deák.

2008
Na začátku července historicky první táborový turnus na naší nově zrekonstruované základně na Svratouchu – týdenní Letní táborová školička, žezlo hlavního vedoucího školičky přebírá Dan Veselý. Po nás následují na Svratouchu další táborníci, někteří si hned rezervují termín na další rok. Letní tábor již tradičně na Damašku. Velice úspěšný pohádkový les. Začínají přípravy na 1. zálesácký ples. V Káňatech střídá Ondru Komůrku Pavel Dědič. Káťa Benešová a Robin Müller opouštějí Kondoříky.

2009
Probíhá 1. zálesácký ples, který má obrovský úspěch. Příští rok bude maškarní. Budujeme plot na Svratouchu. Letní tábor ve Slatině nad Zdobnicí, táborová školička na Svratouchu. S mateřským centrem Krůček pořádáme první tábor pro rodiče s dětmi ve Sloupu.

2010
Velký úspěch s přeměnou zálesáckého plesu z klasického na maškarní. Místo dětských dnů pro jednotlivé mateřské školky jsme ve spojení s dalšími neziskovými organizacemi tentokrát uspořádali dětský den pro širokou svitavskou veřejnost v městském parku. Letní tábor na Damašku, táborová školička již zdomácněla na Svratouchu. Tábor rodičů s dětmi proběhl v Karlově v Jeseníkách. Do oddílu Kondoříci se ke Shrekovi a Martě přidává Katka Mašlánová.

2011
3. zálesácký ples proběhl opět jako maškarní, tentokrát však již tematicky, a to ve stylu 80-tých let. Řízení a otěže celého svitavského turistického oddílu pouští z důvodu pracovní vytíženosti David Šimek a novým hlavním vedoucím se stává Pavel Dědič, oddílovým hospodářem pak Michal Kubíček. Opakuje se úspěšný projekt dětského dne v městském parku. Putovní tábor Českým Krasem. Letní tábor na Damašku, táborová školička opět v domácím prostředí základny na Svratouchu. Do oddílu Káňata přichází místo Pavla Dědiče  Katka Hutáková. David Šimek opouští i Sokolíky a nahrazuje jej Michal Malý. Celkový dojem z Pohádkového lesa trochu pokazilo špatné počasí. Srub na Brlence se dočkal po letech menší pozornosti a dostal konečně novou střechu.

2012

Zálesácký maškarní ples se začíná řadit mezi oblíbené společenské akce začátku roku ve Svitavách. Tomu letošnímu vládla 60-tá léta a hnutí Hippies. Účastníme se soutěže Zelený list. Naposledy pořádáme Za Zdravím kolem Svitav - končí 17. ročníkem. Letošní velký tábor zkoušíme pro změnu na základně DDM na Svratouchu u rybníka. Pavel Dědič přepouští funkci hlavního vedoucího tábora Ondrovi Komůrkovi. Tématem je Cesta kolem světa. Táborová školička již tradičně na vlastní základně s tématem Pohádky 1000 a jedné noci. Začátkem roku spouštíme nové oddílové stránky. Oddíl Sokolíků opouští Lukáš Dvořák, kterého nahrazuje Jaromír Deak. Na víkendových akcích se jako pomoc pravidelně objevuje Aneta Fricová.  Snažíme se rozjet meziorganizační spolupráci a pořádáme víkendovku se skauty z Mutěnic.  Pohádkový les se opět vydařil.

2013

Jako již tradičně začínáme nový rok plesem. Opět se účastníme dětského dne pořádaného městem. Svitavy hostí asociační sněm. Znovu se účastníme soutěže Zelený list. Velký tábor po druhé v řadě na základně DDM na Svratouchu, tentokráte na téma z fondu Zlatých Šípů – Pohádkové království. Táborová školička se nese v duchu Indiánů. Výrazný odliv jedné generace se snaží nahradit nově nastupující. Odchod Jaromíra Deaka, Robina Müllera, Lukáše Dvořáka, Kateř Hutákové a dalších do ústraní nahrazuje příchod Martina Malého a Honzy Bolcka a na jeden rok i Vítka Lžíčaře do Káňat. Míša Šafářová a Kateřina Mašlánová přecházejí do Sokolíků. Děláme druhou meziorganizační víkendovku se skauty z Mutěnic. Dan Veselý a Jára Deak zakládají oddíl Lamy, který má za úkol připravit novou řadu vedoucích. Pohádkový les opět úspěšný. Vánoční schůzka se poprvé děje ve školní cvičné kuchyni na sokolovské, a zakládá tak novou tradici vánočních schůzek.

2014

Zálesácký ples letos na téma filmové a seriálové hvězdy. Pavel Dědič organizuje zálesácké Lyžování na Dolní Moravě. Nechávají se dělat oddílové mikiny. Opět před prázdninami pořádáme dětské dny a o prázdninách Táborová školička na vlastní základně s tématem Asterix a Obelix. Velký tábor se také s galským tématem vrací po dvou letech na Damašek. Obměna oddílu pokračuje a k vedení se přidává Majda Špačková, Barča Mašlánová a Verča Vlachová. Spolu s Míšou Šafářovou a Kateřinou Mašlánovou se pro letošek ujímají Káňat a Martin Malý a Honza Bolcek se ujímají Sokolíků. Michal Malý ze Sokolíků odchází. Ke Kondoříkům se přidává Honza Doseděl a Peťa Bobková. Celoroční hra je uvedena na téma Asterix a Obelix. Martin Fousek se pravidelně objevuje na víkendových akcích. Jára Deak a Dan Veselý zakládají oddíl Motáci, který má opět připravit novou generaci. Bohužel neúspěšně a oddíl zaniká ještě v průběhu prvního pololetí. Jubilejní 20 ročník Pohádkového lesa.

2015

Zálesácký ples v tématu Hawai. Na jaře přichází pokus o víkendovku pro vedoucí s cílem prohloubit jejich znalosti. Na naší oddílové základně na Svratouchu se buduje nové dláždění před stodolou a vedle verandy, sází se nové keře, zhurta se natírá a dělá se nová kamenitá cesta mezi stany. Již tradičně pomáháme na dětských dnech. Letní tábor pokračuje na Damašku s tématem Pána prstenů, kde si roli hlavního vedoucího od Ondry Komůrky přebírá Honza „Shrek“ Rusek. I táborová školička zaznamenala změnu hlavního vedoucího, a otěže po Danu Veselém přebral Michal Malý. Začal tématem Stroj času. Od nového školního roku také vypomáhá Kondoříkům, ze kterých odešla Marta Kodytková.  Do Sokolíků občas zavítá i Áďa Drdlová. Kondoříci mají posilu v Káje Šrůtkové. Peťa Bobková končí s vedením oddílu, i když dál pravidelně pomáhá na víkendových akcích. Tématem letošní celoroční hry jsou Mimoni. Oddíl Lamy splnil svůj účel a letošním rokem svoji činnost končí. Pohádkový les ani letos nechybí.

2016 

Zálesácký ples na téma sportovci. Velký tábor na téma Divokého Západu opět vede Shrek. Školička je letos na téma Šmoulů. Oddíly zažívají další mix vedoucích a do Sokolíků přichází Láďa Spurný a Jirka „George“ Beneš. Áďa Drdlová a Martin Malý se tentokráte přidávají ke Kondoříkům. Do Kondoříků se také přidává Karolína Šrůtková.  Celoroční hra je tentokrát na téma Harry Potter. Začínají se ladit zbrusu nové webové stránky. 

2017

Rok začínáme spuštěním nových webových stránek. Zálesácky ples je letos na 30.–50. léta. Základna na Svratouchu se dočkává velké přestavby – je zbořena pec a instalována nová krbová vložka pro vytápění celého objektu. Celé první patro prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Je také vypsána soutěž o nové logo, které se následně mění. Táborová školička na téma Harry Potter a Fantastická zvířata. Velký tábor na téma Tajuplný ostrov. Tradiční pohádkový les.

2018

Zálesácký ples v tématu Black and White. Účastníme se Hořcové výzvy, avšak ve velmi nízkém počtu. Táborová školička v tématu Mimoni, a velký tábor opět na Damašku na téma Harry Potter. V návaznosti na starší oddíl vzniká oddíl Ledňáčci pod vedením Michala Malého, který má opět připravit novou generaci vedoucích. Pohádkový les v tématu popletené pohádky. 

2019

Zálesácký ples v tématu Cesta kolem světa. Podílíme se na organizaci běhu pro světlušku. Táborová školička v tématu Shrek a velký tábor opět na Damašku v tématu Cesta kolem světa kde Pavel Dědič opět přebírá otěže hlavního vedoucího velkých táborů. Do týmu sokolíků se přidává Matěj Drdla. Honza Rusek a Kája Šrutková končí s vedením oddílu. Ke Kondoříkům se přidává Julča Křečková. Pohádkový les na téma Shrek, který nám nehezky propršel. Účastnila se pouze cirka 100 nejvěrnějších.  

2020

Zálesácký ples na téma muzikálů. Uzavíráme naši veřejnou facebookovou skupinu a začínáme novou veřejnou Facebookovou stránku zálesáků. Julča Křečková přestupuje do týmu Káňat, ke kterým se přidává i Nelča Kabrhelová. Schůzky musíme z důvodu šíření nemoci Covid-19 přerušit a dále neprobíhají. Opět se zkoušíme alespoň online  zapojit do Hořcové výzvy ale účast opět není valná. Uskutečňujeme alespoň závěrečnou schůzku. Po velkých rozvahách nakonec nevyměkneme a pořádáme i tábory. Školička na téma Zlatá horečka, velký tábor na Damašku na téma Star Wars. Schůzky začínáme, ale pro nedostatek dětí je slučujeme pouze do oddílu Káňata. Brzy je bohužel opět rušíme z důvodu Covidu. Stejně tak i pohádkový les a doufáme, že se to brzy přežene. 

2021

Rok bohužel začínáme stále pod vlivem Covidu. Schůzky nepokračují a i oblíbený ples se ruší. O to více usílí však věnujeme přípravě táborů. Ty se opět konají. Velký tábor již tradičně na Damašku s tématem Narnie a táborová školička na téma Karlík a továrna na čokoládu.  Opět zkoušíme rozjet oddíly. Nedaří se nám otevřít všechny tři, a tak opět otevíráme pouze páteční oddíl Káňat. Verča Vlachová opouští oddílové schůzky. Stíháme ještě Pohádkový les v tématu Alenka v říši divů, ale v listopadu již musíme činnost opět kvůli covidu ukončit. 

2022

Ples se bohužel ani letos nekoná. Ledňáčci končí svoji činnost avšak úlohu splnili. Velký tábor v tématu Pán Času a Školička na téma Medvídek Pú. Nový rok začínáme s nadějí. Do vedení oddílu se přidává Lucka Pišínová, Kačka Olšánová a Šimon Hartman. Nelča Kabrhelové bohužel z časových důvodů schůzky vést nezvládá. Opět se nám daří otevřít pouze jeden oddíl a to z kapacitních důvodů vedoucích. Vzniká však nový oddíl Kolibříků, opět pod vedením Michala Malého a opět vzešlý ze staršího táborového oddílu s cílem připravit nové vedoucí. 

2023

Ples jsme se rozhodli z finančních a kapacitních důvodů vynechat. Daří se nám však obnovit pravidelné víkendové a jednodenní akce. Víkendovka na Svratouchu společná pro Káňata i Kolibříky, výlet do Bruna v Brně, Sváťovu stezku, výlet do Semanína na bledule a výlet na Kozlov. To vše jsme během první půlky roku stihli. Členové Kolibříků se letos v hojném počtu zapojují do instruktorských týmů táborů. Táborová školička na Svratouchu na téma Scooby Doo a velký tábor na Damašku na téma Detektivních případů. Nový školní rok zkoušíme opět začít pozitivně, a tak se obnovuje oddíl Kondoříků. 

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.