LT Damašek 2007 (Divoký Západ)

1. den
Po příjezdu do tábora jsme se ubytovali do stanů. Po svačině oddíly hrály seznamovací hry, poznávaly okolí tábora a seznámily se s režimem dne. Poté začala první etapa celotáborové hry, ve které krojovaní hráči museli nalézt v okolí tábora starousedlíky, kteří jim dali několik dobrých rad, jak si vybudovat své město Divokého západu. Večer potom všichni běželi po fáborkách najít svůj oddílový herní plán.

 
2. den
Dnes po vydatné ranní snídani (chléb s nutelou) si každý oddíl vytvořil svůj oddílový herní plán. Všechny oddíly si se svými plány dost vyhrály. Před obědem ještě proběhla bojová hra oddílů, ve které si mohly všichni vybrat barvu svých oddílových triček. K obědu byla nudlová polévka a vepřo – knedlo – zelo. Po odpoledním klidu se uskutečnila Dřevorubecká olympiáda, kde se soutěžilo v zatloukání hřebíků, práci s pilou a sekerou. Nejzdařilejší výkony předvedl 5. oddíl. Po olympiádě následovala hra Na medvědici. Úkolem všech bylo co nejdéle vydržet objímat strom a nedotýkat se při tom země. Nejlepšími medvědy se stali Šárka Bittnerová a Honza Doseděl. Dále jsme si všichni zahráli hru Král vysílá vojsko do boje. Nejlepší roli krále ztvárnil Toník Linhart. Po večeři (zapečené těstoviny) jsme si zahráli hru Středověk. Starší oddíl dnes odpoledne absolvoval cyklo projížďku po okolí tábora.

3. den
Ráno jsme se všichni probudili do krásného dne. Dopoledne jsme se věnovali kreativním aktivitám po oddílech (vaření jitrocelového sirupu, výroba hlavolamů, výroba náramků, netradičních her a výroba korálek). Po obědě jsme díky krásnému počasí vyrazili na koupaliště v Pusté Rybné. Po svačině následovala další etapa celotáborové hry, kde byl úkolem kovbojů lov krav. Večer jsme zakončili prvním táborovým ohněm.

4. den
Dnes jsme po snídani vyšli na celodenní výlet. Většina oddílů vyrazila přes Lucký vrch do Borové na koupaliště. Starší oddíl vyjel na cyklistický výlet přes Telecí, Daňkovice, Sněžné na Milovy, kde byl již připraven vodácký výcvik na rybníce. Po návratu do tábora proběhla kompletní očista dětí. Po večeři, která byla dnes opravdu nadstandardní (přírodní řízek, hranolky a salát) jsme hrály hru Pony express. Těsně před večerkou následovala další etapa celotáborové hry. Úkolem všech hráčů bylo získat věčný oheň od indiána a s ním projít trasu v lese.

5. den
Po ránu jsme se probudili do škaredého počasí. Během dopoledne jsme opět realizovali kolečko kreativních činností. Po obědě se počasí zlepšilo a tak jsme odehráli dvě etapové hry. A to Suroviny pro kovárny a Útěk bandity. Obě hry se protáhly do večerních hodin, tak žádný další program nebyl.

6. den
Dnes bylo opět krásné počasí. Dopoledne probíhaly jako tradičně kreativní aktivity. V odpoledních hodinách jsme si zahráli dvě etapové hry. První horu bylo odesílání telegramu, kde bylo úkolem oddílů vytvořit zprávu o délce 160 znaků, kterou museli doručit do jiného místa. Další hrou byl Kupec benátský, který přišel za námi do tábora, aby nabídl všem kovbojům zajímavý výdělek. Úkolem kovbojů bylo v lese ukrást orlí vejce (syrová vejce zabalená v toaletním papíře, pověšená 3 metry nad zemí v lese). Kovbojové pomocí injekčních stříkaček tyto vejce sestřelovali. Kupodivu se moc vajec nerozbilo. Večer proběhl táborový countrybál, kde jsme se všichni naučili základní country tance.

7. den
Dnešní den byl ve znamení úklidu a celotáborové očisty, protože neděle je dnem návštěvním. Během dopoledne se všichni vysprchovali a proběhly dvě hry. První hrou byla jízda na koni zavěšeném mezi stromy. Další dopolední aktivitou byla hra Pavouk. Úkolem hráčů bylo přenést míček kroužku. Po poledním klidu byl tábor oblehnut návštěvami rodičů. Po návštěvách jsme si zahráli hru vláčky, kde jsme si všichni pořádně zaběhali a vyřádili se se střelbou z injekčních stříkaček. Večerním programem pak byla hra Scrabble.

8. den
Dnešní den nám opět počasí přálo. Během dopoledne opět probíhaly kreativní aktivity a perfektní hra při které se využíval stříkačky naplněné vodou. Hra se jmenovala Souboj před salonem. Po odpoledním klidu jsme hráli hru Železnice, kde bylo úkolem zasáhnout jedoucí vlaky při bojové hře. Ve večerních hodinách proběhla v jídelně Karaoke show. Kupodivu byl o ní obrovský zájem.

9. den
Dnes ráno byl původně plánován dvoudenní výlet. Ale protože počasí bylo dosti nejisté, zůstali jsme v táboře. Během dopoledne jsme naposled realizovali kreativní aktivity. Před obědem jsme si zahráli hry Evoluce a poznávací hru , kde bylo úkolem oddílů obout své členy oddílu. Po obědě následovala hra Malování. V této hře bylo za úkol namalovat na plátno malbu westernového stylu, ale pomocí nosu, loktů a placů na nahou. Hra děti velmi zaujala a protože slunko začalo pořádně svítit a děti byly upatlané od barev, najednou se strhla obrovská válka barev. Po večeři jsme si pustili v jídelně western Ztracené. Večerka byla v 21.30. Ráno vyrážíme na celodenní výlet.

10. den
Dnes ráno jsme se probudili do krásného dne. Po snídani jsme vyrazili na celodenní výlet. Dva oddíly šly na výlet přes Čtyři palice do Křižánek a zpět přes Zkamenělý zámek. Zbývající oddíly byly na výletě v Poličce, kde navštívily světničku Bohuslava Martinů a poličské hradby. Oddíl starších strávil celý den na naší základně ve Svratouchu. Po návratu do tábora proběhla celotáborová hygiena a večerním programem bylo divadlo. Každý oddíl musel připravit krátké divadelní představení na téma Divokého západu.

11. den
Dnešním dopoledním programem byly tyto hry: Ekosystémy a Latrína. Ve hře ekosystémy bylo úkolem dětí vytvořit tři funkční ekosystémy. Druhou dopolední hrou byla Latrína, kde všichni se snažili získat co nejvíce toaletních papírů. Protože dnes bylo dost teplo, první část odpoledního programu jsme strávili na koupališti v Pusté Rybné. Po svačině jsme hráli další etapu celotáborové hry. Úkolem bylo vytvořit na svém území národní park. Večerním programem byl taneční maratón. Děti vytvořily taneční páry, které při hudbě plnily různé úkoly. Nejlepším tanečním párem byl Pavel Ducháček a Filip Lamař.

12. den
Dvanáctý den začal v 8,30 prodlouženým budíčkem. Po vydatné snídani nastal dopolední program, ve kterém jsme hráli hry Pošty a Maršál a špión. Po poledním klidu následovala hra Stopa Xapatánu. Úkolem oddílů bylo projít trasu 3 km dlouhou, na které plnily různé úkoly. Po trase se pohybovaly divé Amazonky, které braly nepozorným hráčům životy. Po skončení hry následovala večeře. Večerním programem bylo druhé kolo Karaoke show. Večer všichni ulehli, aby načerpali mnoho sil na závěrečnou etapu celotáborové hry, která hned po ránu vypukne.

13. den
Dnešní den začal závěrečnou etapou celotáborové hry. Tou byl Zlatá horečka. Úkolem všech kovbojů bylo rýžovat zlato, stříbro a indiánské amulety v potoce Hlučál. Všichni do této etapy byli velice zapálení. Po obědě bylo slavnostní ukončení celotáborové hry. Do našeho tábora přijel prezident USA se svouz ochrankou, aby jmenoval město Springfield, novým městem USA. Poté všichni hráči vstoupili do kouzelného sálu, plného odměn. Každý si zde našel pro něj nejlepší odměnu. Po svačině následovala táborová pouť a večer závěrečný táborový den.

14. den
Byl ve znamení balení a uklízení tábora. Po obědě jsme se všichni vzájemně rozloučili a vyrazili vlakem do svých domovů. Za rok se všichni těšíme na viděnou v termínu 10.-24.8. 2008 na Damašku.

Sledujte naše aktivity také na Facebooku

Nabízíme k pronájmu naše chaty

Základna svitavských Zálesáků se nachází na okraji Východních Čech, v klidné části mezi Hlinskem a Svratkou. Usedlost v nadmořské výšce 655 m.n.m, vhodná pro celoroční turistiku. V létě lze podnikat pěší nebo cyklistické výlety za krásami Ždárských vrchů. V zimě to mohou být túry na běžkách, zimní táboření nebo hry na sněhu.

V klidné části lesa, kousek od osady Brlenka, mají Zálesáci srub vhodný pro celoroční turistické pobyty. V létě lze podnikat pěší a cyklistické výlety po krásách Českomoravského pomezí, v zimě to mohou být tůry na běžkách nebo hry na sněhu.